تبلیغات
میثــــــــــاق باشهدا - مطالب ابر اسیب ماهواره

ماهواره (شعر طنز)

به هر خانه که قلیانی به دود است          بُت  ماهواره  در  حـال  ورود  است

صـدای خنـده ی شیـطـان مـی آید           ز  راز  ما   به  دنبـال  شنـود  است

نمـازت  را  بخـوان  در  اول وقـت              که او ضد قیام است و قعود است
 

تأمل کن که شیطان درکمین است           غمش گمراهی ما مسلمین است
 
بدان ترفند دشمن جنگ نرم است            چو فرش خانه ها میدان مین است


بزن ماهواره را خاموش و بشکن !             کـه رسـم مـردم آزاده   این است
 


دوباره سامـری  گوسـاله  آورد                 بُـتی در  خــانه  با   بزغاله   آورد


به جمع  مردمان پاک سیـرت                   فسـاد  و  زشـتـی و  چَغـّاله آورد


به قلب مردم  با دین و ایمان                   ز  درد و  غصـه ،  آه و  نـاله آورد


تفو ! موسیـقی شیطان پرستی               ز  آواز  بـد   و   تبلیـغ   مستـی 


حـریم  خلـوت مردم شکـستن                 بلنـدان را کشیـدن سـوی پستـی 


به خـانه فـاسـدان را راه دادن                  ندانیـم از  کجـایی و  که هستـی


 همه برنامه های آن سخیف است             خبرهایش دروغ است و کثیف است 

« اوباما » مرد جنـگ روبـرو نیست             خودش داند که با ما کی حریف است 


توسـل  کـرده  او  بـر  حیـله بـازی             ز جایی حمله کرده که ظریف است
 


ز  وقتی  این  بت  ماهواره آمد                 ز  اهـل خـانه ها حجب و حیـا رفت 

ز  جمع  خانه های  با  صفـامان               چو یک رنگی ، صمیمت صفا رفت

غـرور  و  غیـرت و  مردانگـی ها               نمیـدانم شبـانگاهان کجـا رفت ؟ 

خدا از دست شیطان داد وبیداد               که زن ها پای ماهـواره  نشـسـتند 


الا میــرزای شیـرازی کجـایی ؟!               که با حُکمت همه قلیان شکستند !


بیـا  بهـر  خـدا  حکـم دگــر ده                 که در هـر خـانه ای ماهواره بسـتند

امـان  از  دستـگاه  بـی خـدایـی               امان  از  بی حجـابی ،  بی حیـایی

میـان دوستـان و جمـع فامیـل                  بیـفـکند  اختـلافـات  و  جـدایی 


برای یـاری دیـن « محمـد (ص) »              کجایی  مهدی  خوبان ، کجـایی ؟
موضوع: طنز،
برچسب ها: ماهواره، اسیب ماهواره، کجایی مهدی جان، شعر طنز، ماهواره ..،
[ یکشنبه 2 اسفند 1394 ] [ 05:18 ب.ظ ] [ ..... ]

کمی بیندیشیم...

[ یکشنبه 23 فروردین 1394 ] [ 05:39 ب.ظ ] [ ..... ]

اسیب های ماهواره به روایت تصویر

[ یکشنبه 23 فروردین 1394 ] [ 05:32 ب.ظ ] [ ..... ]